Kezers doo se zavezuje, da bo to spletno mesto posodobljeno in točno. Če kljub temu naletite na nepravilno ali zastarelo informacijo, vam bomo hvaležni, če nas o tem obvestite. Navedite, kje na spletnem mestu ste prebrali informacije. To bomo čim prej preverili. Vaš odgovor pošljite po elektronski pošti na naslov: privacy@kezers.com.

Za uporabo spletnega mesta in vseh njegovih sestavnih delov (vključno s forumi) veljajo splošna pravila uporabe. Že sama uporaba tega spletnega mesta pomeni, da ste seznanjeni s temi pogoji uporabe in jih sprejemate.

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete v okviru svojega odgovora ali zahteve za informacije, bodo uporabljeni le v skladu z našo izjavo o zasebnosti.

Vse pravice intelektualne lastnine za vsebino na tem spletnem mestu ima družba Kezers doo.

Kopiranje, razširjanje in kakršna koli druga uporaba teh gradiv ni dovoljena brez pisnega dovoljenja družbe Kezers doo, razen in samo v primerih, ki jih določajo predpisi obvezne zakonodaje (na primer pravica do citiranja), razen če posebna vsebina določa drugače.

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave z dostopnostjo spletnega mesta, se obrnite na nas.